Product Tag - vòi sen tăng áp

Vòi sen tăng áp LUVA, không dùng điện, tự động tăng áp 400%, là giải pháp tuyệt vời cho nước yếu và tầng áp mái.

Thay thế hoàn hảo cho bơm tăng áp.