Product Tag - máy bay điều khiển từ xa

  • Máy bay điều khiển từ xa L09

    Máy bay điều khiển từ xa đang rất thịnh hành với các cậu bé ở Hà Nội tại các công viên đô thị.

    Sản phẩm rất hấp dẫn với trẻ em, có thể điều khiển máy bay lên rất cao và theo hướng của người chơi.

    220,000 186,000