Tag - trường đào tạo nhân lực viettinbank

Trường đào tạo nhân lực Viettinbank – Xuất khẩu lao động

Tiền thân của Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank là Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Công thương Việt Nam, được thành lập tháng 7 năm 1997. Đến tháng 9/2008, Hội đồng Quản trị VietinBank đã quyết định nâng cấp Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ thành Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank. Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank được xây dựng trong khuôn viên trên [...]