Tag - trồng cây trong bóng đèn

trồng cây trong bóng đèn

Ý tưởng trồng cây trong bóng đèn

Khi các bóng đèn kiểu cũ đang được loại bỏ dần dần, thay bằng các bóng đèn tiết kiệm điện. Chúng ta nên tận dụng các bóng đèn sợi đốt này giúp chúng có giá trị hơn rất nhiều. Ý tưởng trồng cây trong bóng đèn Cách làm: *Chuần bị: 1 bóng đèn sợi đốt, kéo, keo dính, kìm trồng cây trong bóng đèn Làm sạch phần đuôi Dùng kìm cắt phần thừa Bỏ phần sợi đốt thừa Đổ cát vào bên trong Thêm cây trang trí   Bạn nên [...]