Tag - tài chính cá nhân

Tài chính cá nhân là gì?

Tài chính cá nhân là gì? Tại sao bạn cần phải quản lý tốt dòng tiền? Không khác gì doanh nghiệp, mỗi cá nhân, gia đình cũng giống như một chủ thể kinh tế, cũng có thu nhập, chi tiêu, đầu tư… cũng có các mục tiêu trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, cũng phải đối mặt với những rủi ro trong cuộc sống. Trong khi doanh nghiệp lúc nào cũng có hệ thống sổ sách kế toán ghi [...]