Tag - dạy con trai

dạy con trai

6 điều mà các bà mẹ nên dạy con trai mình

1.Dạy con trai biết cách đối phó với tức giận Khi tức giận, chúng sẽ không còn đủ thính giác để nghe những lời khuyên ngăn. Hãy dạy chúng các kiềm chế tức giận bằng cách khuyên chúng hãy đếm chậm đến 15 trước khi quyết định hành động 1 điều gì. Chúng có thể đánh vào gối để giải tỏa, sau đó hãy khuyên răn chúng. 2. Dạy cách giữ vệ sinh sạch sẽ của riêng mình Quần áo bẩn cần được để riêng, trước [...]

dạy con trai

6 điều mà các bà mẹ nên dạy con trai mình

1.Dạy con trai biết cách đối phó với tức giận Khi tức giận, chúng sẽ không còn đủ thính giác để nghe những lời khuyên ngăn. Hãy dạy chúng các kiềm chế tức giận bằng cách khuyên chúng hãy đếm chậm đến 15 trước khi quyết định hành động 1 điều gì. Chúng có thể đánh vào gối để giải tỏa, sau đó hãy khuyên răn chúng. 2. Dạy cách giữ vệ sinh sạch sẽ của riêng mình Quần áo bẩn cần được để riêng, [...]