Hướng dẫn sử dụng móc chìa khóa thông minh Luva key

Hướng dẫn sử dụng móc chìa khóa thông minh Luva key

Sản phẩm sử dụng pin CR2032, và đã gắn pin đi kèm từ nhà sản xuất.


Bước 1:  Khởi động
Nhấn và giữ nút trên móc chìa khóa Luva key, đợi kêu tít tít và đèn led xanh là đã khởi động xong

Bước 2, Tải phần mềm, theo link sau:

———————————————

Bước 3, Mở phần mềm:

Chọn Cài đặt

Bật Bluetooth

Bước 4, Kết nối

Nhấn và giữ nút trên móc khóa Luva key sẽ kết nối được với điện thoại đã bật Bluetooth
Chọn Connect là đã kết nối xong.

Bước 5, Sử dụng


  • Chọn nút Alert để móc khóa báo động âm thanh
  • Hoặc nhấn 2 lần trên móc khóa để báo động âm từ điện thoại
  • Chọn Cho phép để móc khóa kết nối với bản đồ.
  • Nhấn 1 lần trên móc khóa sẽ đánh dấu địa điểm trên bản đồ
  • Khi khoảng cách móc khóa và điện thoại cách nhau 25m cả 2 sẽ cùng tự báo động
  • Chọn Photograph và Location để thêm các chức năng khác: chụp ảnh từ xa, xem vị trí đã đi qua, vị trí quên đồ gần nhất
Note: Để tắt tâm trên Luva key: nhấn 2 lần liên tiếp trên móc khóa

Bình luận

bình luận

Share this post